Hallitus on antanut esityksensä kolmiulotteisia eli 3D-kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi 1.2.2018. Ehdotuksen (HE 205/2017) mukaan muutoksia tulisi kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tavoitteena on mahdollistaa kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella sekä selkeyttää tilojen käyttöä vakuustarkoituksiin. 3D-kiinteistön rajat määritellään paitsi horisontaalisesti myös vertikaalisesti eli syvyys- ja korkeussuunnassa. Lakien on tarkoitus astua voimaan 1.8.2018.

3D tuo mukanaan useita hyötyjä

Uudistuksen vaikutukset ovat merkittävimmät suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamisessa. Tulevaisuudessa on nimittäin helpompi kiinnittää rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia ja pantata niitä lainan vakuudeksi. Hallituksen esityksen mukaan 3D-kiinteistöjen muodostamisen hyödyt liittyisivät juuri hankkeiden rahoitusjärjestelyiden helpottamiseen, kiinteistöverotuksen tehokkaampaan kohdentamiseen, kiinteistöjen hallinnan selkeyteen sekä omistuksen läpinäkyvyyteen. Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen uskotaan edistävän myös kiinteistöjen ja rakennusten hallintaa sekä julkisten palveluiden digitalisointia. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kiinteistöjaotus voidaan toteuttaa tehokkaammin todellisen käyttötarkoituksen mukaan.

Uudistuksella pyritään vaikuttamaan myös hankkeisiin, joissa on mukana kansainvälisiä toimijoita. Kansainvälisille kiinteistösijoittajille nykyinen järjestelmä, on usein vieras ja raskas hallita: suurten kohteiden hallinta perustuu yhteisomistukseen ja sen pohjalle luotuihin monimutkaisiin hallinnanjako- ja yhteisjärjestelysopimuksiin. Uudistuksen mukanaan tuoma järjestelmä mahdollistaisi yksinkertaisemmat ja selkeämmin hahmotettava omistusyksiköt ja kiinnittämisen kohteet.

Yhteistyön tarve ei tule jatkossa vähenemään – päinvastoin. Samassa rakennuksessa toimivien tahojen osalta yhteistyön tarve tulee tulevaisuudessa todennäköisesti jopa lisääntymään. Tämän johtuu mm. siitä, tahojen sijoittautuessa eri kiinteistöille tulee sovittavaksi asioita, jotka aiemmin on voitu hoitaa muulla järjestelyllä kiinteistön sisäisesti.

Suurin vaikutus liikekiinteistöihin ja laajoihin kiinteistökokonaisuuksiin

Vaikka 3D-kiinteistöt tarjoavat tulevaisuudessa vaihtoehdon, perinteinen 2D-kiinteistö säilyy edelleen käytössä, eikä sen oikeudellista ulottuvuutta ole tarkoitus muuttaa. Uudistus kuitenkin todennäköisesti lisää maankäytön tehokkuutta. Suurin vaikutus uudistuksella tulee olemaan liikekiinteistöihin sekä laajoihin kiinteistökokonaisuuksiin ja -kehittämishankkeisiin. Lakiuudistusten keskeisimpien yritysvaikutusten uskotaankin kohdistuvan käytännössä liikevaihdoltaan suurimpiin rakennusyrityksiin. 3D-kiinteistöhankkeen mukanaan tuomat edut ovat suurimmat laajoissa ja useita käyttötarkoituksia sisältävissä rakennuskokonaisuuksissa.

Teksti:

Aleksi Lundén, puh. +358 40 512 5424, [email protected]

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

twenty − twelve =