Kira-digi

KIRA-DIGI VAUHDITTAA KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN DIGITALISAATIOTA

KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. Myös lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se tukee alan digitalisaatiota. Näin voidaan luoda hedelmällinen maaperä digitaalisen liiketoimintaekosysteemin syntymiseksi KIRA-alalle Suomeen. Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala.

 

Tiedonhallinnan harmonisointi

Tavoitteena on edistää jo olemassa olevien tietojärjestelmien yhteensopivuutta, avata uusia rajapintoja julkiseen viranomaistietoon ja -rekistereihin sekä mahdollistaa uusien tietoväylien rakentaminen tiedon helpompaan jakamiseen KIRA-alan osapuolien välillä. Vakiointi mahdollistaa myös tiedon koneluettavuuden ja siten prosessien laajemman automatisoinnin. Osahankkeessa tunnistetaan joukkoistamalla yhteentoimivuuden kehittämistarpeita, määritellään osahankkeita edistämään tietojen yhteensovittamista ja yhtenäistämistä sekä rakennetaan uusia tietopalvelurajapintoja. Tiedonhallinnan vakiointiin kuuluu myös KIRA-alan nimikkeistöön ja sanastoon liittyvä kehitystyö.

Julkisen hallinnon säädös- ja muutostyöt 

Tavoitteena on tunnistaa ja poistaa digitalisaatiota hidastavia säädöksiä KIRA-alalla sekä muuttaa lainsäädäntöä mahdollistamaan paremmin ketterän digitaalisen ekosysteemin syntymisen. Osahankkeessa tunnistetaan joukkoistamalla lainsäädännön karikoita rakennetun ympäristön prosesseissa ja analysoidaan niitä digitalisaation näkökulmasta. Tämän perusteella tehdään johtopäätökset lainsäädännön muutostarpeille.

Kokeiluhankkeet ja pilotit

KIRA-digi rahoittaa myös kokeiluhankkeita ja pilotteja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkkoa hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja. Kokeilujen teemat voivat liittyä tiedon yhdistämiseen, uusiin palveluihin, tiedon vakiointiin, esineiden internetiin tai uusiin toimintamalleihin.