Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 23.3.2018 luonnoksen osakehuoneistorekisteriin liittyväksi lainsäädännöksi. Uudistus on tunnettu aikaisemmin asunto-osakerekisterinä (ASREK-hanke). Tarkoituksena on luopua paperisista osakekirjoista ja korvata ne Maanmittauslaitoksen ylläpitämällä sähköisellä rekisterillä.

Uudistuksen ensimmäisenä osana toteutettaisiin osakehuoneistorekisteri, johon kirjattaisiin asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeeseen kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset kuten tieto osakkeen omistuksesta tai panttauksesta. Rekisteri otettaisiin käyttöön 1.1.2019.

Tietojen kokoaminen sähköiseen rekisteriin helpottaa asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajien lisäksi erityisesti pankkeja, kun luottopäätöstä varten tarvittavat tiedot löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Samalla helpottuu myös vakuudenhallinta.

Useiden vuosien siirtymäaikaa kummeksutaan

Lakiehdotukseen sisältyvät siirtymäajat uhkaavat kuitenkin vesittää uudistuksen täysmittaiset hyödyt. Ehdotuksen mukaan ennen rekisterin käyttöönottoa perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tiedot siirtyisivät rekisteriin useiden vuosien mittaisen siirtymäajan kuluessa. Näiden asunto-osakeyhtiöiden osakekirjat korvattaisiin sähköisillä merkinnöillä lähinnä vain omistajanvaihdosten yhteydessä.

Uudistuksen valmistelutyössä mukana oleva, erityisesti pankkien näkökulmaa keskusteluun tuova, Finanssiala ry on kritisoinut voimakkaasti ehdotettuja siirtymäaikoja. Uhkana on, että rekisterin hyötyjen toteutuminen viivästyy huomattavasti ja hyödyt jäävät ennakoitua pienemmiksi. (http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Asunto-osakkeet-saatava-nopeammin-rekisteriin.aspx)

Suomen kaikkien noin 80 000 asunto-osakeyhtiön ja noin miljoonan osakehuoneiston tietojen siirto sähköiseen rekisteriin vie varmasti aikaa. Kiistää ei sovi sitäkään, että asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Näiden varjolla ei ole kuitenkaan hyväksyttävää venyttää uudistuksen toteuttamista ja aiheuttaa toimijoille lisäkustannuksia käytännössä pakottaen ne ylläpitämään pitkän siirtymäajan rinnakkain eri tietoja käyttäviä järjestelmiä. Rekisterin tietosisällön nopeampi kasvattaminen on kaikkien etu.

Teksti: Anna Bernitz, asianajaja, [email protected]

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

five × 1 =