Kiinteistö- ja rakennusala elää murroksen aikakautta. Lisääntyvän teknologian myötä moni perinteinen ala on kokemassa ennennäkemättömän muutoksen. Pelikentälle astuu perinteisten toimijoiden lisäksi uusia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka luovat uusia toimintamalleja, päivittävät vallitsevaa kulttuuria ja pakottavat perinteisimmätkin jyrät ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Ainoa pysyvä asia on muutos. Lausahdus on erityisen ajankohtainen tänään, sillä tulevaisuuden skenaarioiden mukaan on syytä istua tukevasti ja pistää turvavyötä vähän kireämmälle. Nyt mennään.

Lakiklinikka kerää tietoa ja antaa neuvoja

Lakiklinikka toimii tiedonkeruupisteenä ja tarjoaa neuvontaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistäville hankkeille. Hankkeissaan lainsäädäntöongelmia kohtaavat, alan digitalisaatiota toteuttavat yritykset ja yhteisöt voivat ottaa yhteyttä ja ilmiantaa ongelmia, mutta kertoa myös toimivista toimintatavoista. Ympäristöministeriön aloitteesta tavoitteena on nyt löytää lainsäädännöstä mahdollisia ongelmakohtia ja toisaalta nostaa esiin niitä tekijöitä voimassaolevassa lainsäädännössä, jotka mahdollistavat toimivia toimintamalleja.

Tämän päivän juristin tehtävänä on toimia asiakkaan strategisena kumppanina. Juristin on siis ymmärrettävä asiakkaan liiketoimintakenttä ja pystyttävä varautumaan ennakoiden juridisesti eteen tuleviin haasteisiin. Tästä syystä tämä hanke on myös meille lakimiehille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä pohtimaan lainsäädännöllisiä haasteita. Samalla pääsemme yhdessä kehittämään kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden suuntaa.

Lyödään yhdessä viisaat päämme yhteen

Kiinteistö- ja rakennusalan kehityksen vuoksi on tärkeää, että toiminta on avointa ja keskusteluympäristö salliva – vain yhteistyössä on voimaa. Kaunis kuva nousee paremmin esiin, kun sitä ympäröi oikein valitut kehykset. Niin myös toimiva yhteistyö vaatii tuekseen juridisesti toimivat raamit. Lakiklinikan osalta tämäkin kielikuva on totista totta, sillä klinikan tarkoituksena on tosiasiallisesti vaikuttaa tulevaisuuden säädösympäristöön. Me uskomme, että tulevaisuus tehdään nyt.

Rakentamisen ja kiinteistöalan digitalisaation kannalta on olennaista, että uskallamme yhdistää rohkean päätöksenteon hallittuun riskinottoon. On tärkeä varmistaa, että toimijat hallitsevat uudenlaisen sopimus- ja toimintaympäristön, mutta myös dataa on osattava hallita ja hyödyntää oikein. Lisäksi, tulevaisuudessa lainsäädännön on oltava sovellettavissa teknologian kehitykseen. Nyt meillä on mahdollisuus yhdessä määritellä, millainen on alan uusi aikakausi.

Teksti:

Aleksi Lundén, puh. +358 40 512 5424, [email protected]

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

twenty + seven =